Komplexní stavební činnost

Zajištění projektové dokumentace

Nemáte-li svojí vlastní projektovou dokumentaci, zpracovanou odborně způsobilou osobou v souladu s platnými normami a předpisy, jsme schopni Vám ji zajistit.
 

Projektová dokumentace stavby musí dle platných norem a předpisů obsahovat zejména:

- souhrnnou průvodní zprávu

- navrhované stavebně technické řešení stavby

- požárně technické řešení

- údaje o nadzemních a podzemních stavbách na stavebním pozemku a sousedních pozemcích

- u staveb s provozním, výrobním nebo technickým zařízením údaje o těchto zařízeních

- splnění podmínek stanovených dotčenými orgány státní správy

- způsob zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení pro výstavbu

- celkovou situaci stavby

- stavební výkresy pozemních a inženýrských objektů, včetně prostorového umístění strojů a zařízení a vnitřních komunikací

Uvedený obsah je dán pro účely vydání stavebního povolení. Rozsah a hloubku zpracování projektu potřebného pro vlastní provádění stavby je nutné řešit smluvně mezi investorem (resp. zhotovitelem stavby) a zpracovatelem projektu.

Máte zájem o stavební činnost ?

Zašlete nám Vaši představu a my Vás obratem kontaktujeme.

Jméno a přijmení

Telefon

Email

Zpráva

Aktuálně realizujeme

OÚ Bratronice – revitalizace budovy Obecního úřadu

Stavba: Západní město – etapa IV.A, Praha - Stodůlky

Předmět realizace: kompletní provedení KZS ( 24 domů )

Stavba: Britská čtvrť – objekt D, Praha - Stodůlky

Předmět realizace: kompletní zateplovací systém+obklad

více o realizacích zde

2010 - 2014 Mironstav s.r.o. komplexní stavební činnost. Nabízíme široký sortiment služeb: průmyslové stavby, rekontrukce, rodinné a bytové domy, obnova památek, fasády a zateplovací systémy...