Komplexní stavební činnost

Reference

Stavba: OS Vackov Alfarezidence – Olgy Havlové 2–22, Praha 3 - Žižkov

Předmět realizace: Kontaktní zateplovací systém, Obklad fasády

Termín realizace: 2011

Objem zakázky: 3.700.000,- Kč

Hlavní dodavatel stavby (objednatel): Metrostav, a.s.


fotogalerie stavby OS Vackov Alfarezidence – Olgy Havlové

 

Stavba: POLYFUNKČNÍ AREÁL MEDOX II

Předmět realizace: Vyzdívky

Termín realizace: 08/2013 – 04/2014

Objem zakázky: 1.200.000,- Kč

Hlavní dodavatel stavby (objednatel): Metrostav, a.s.


fotogalerie realizace vyzdívek Areál Medox II

 

Stavba: POLYFUNKČNÍ AREÁL MEDOX II

Předmět realizace: Kontaktní zateplovací systém

Termín realizace: 01/2014 – 06/2014

Objem zakázky: 2.900.000,- Kč

Hlavní dodavatel stavby (objednatel): Metrostav, a.s.

 

 

Stavba: Regenerace bytových domů, Aubrechtové 3107-3111, Praha 10

Předmět realizace: - sanace železobetonových konstrukcí, kontaktní zateplovací systém, rekonstrukce lodžií, opravy a rekonstrukce vstupů a vstupních schodišť, rekonstrukce anglických dvorků, oprava hydroizolací, realizace nových okapových chodníků

Termín realizace: 03/2014 – 09/2014

Objem zakázky: 4.600.000,- Kč

Hlavní dodavatel stavby: V počátku zakázky byla hlavním dodavatelem fa Strategra s.r.o., která nebyla schopna zakázku dokončit. Navázali jsme smluvní vztah s investorem stavby (společenství vlastníků) a jsme zakázku dokončili jako hlavní dodavatel.


fotogalerie rekonstrukce bytových domů Albrechtova 3107 - 3111

 

 

Stavba: Výrobní hala Pilous, 9. Května 325, Lužec nad Vltavou

Předmět realizace: Novostavba výrobní haly – kompletní práce HSV

Termín realizace: 03/2014 – 08/2014

Objem zakázky: 5.020.752,- Kč

Hlavní dodavatel stavby (objednatel): Alstap spol. s r.o.


fotogalerie novostavby výrovní haly Pilous

 

 

Stavba: Zateplení BD Vrchlického, Roudnice nad Labem

Předmět realizace: Kompletní zateplovací kontaktní systém – kompletní práce HSV + PSV

Termín realizace: 08/2014 – 09/2014

Objem zakázky: 594.742 ,- Kč

Hlavní dodavatel stavby (objednatel): sdružení majitelů


fotogalerie kompletní zateplení domu

 

 

Stavba: Seznam – Datové centrum

Předmět realizace: Vyzdívky, obklady a dlažby

Termín realizace: 09/2014 - 01/2015

Objem zakázky: 762.553,- Kč

Hlavní dodavatel stavby (objednatel): POZEMSTAV Prostějov, a.s

Kontaktní osoba: Miroslav Janulík - stavbyvedoucí

tel.: 777 694 356

mail: janulik@pozemstav.com


fotogalerie obkladů a dlažeb v datovém centru

 

 

Stavba: Oprava střešního pláště – areál TOS + NOVA ( Ulice), Praha 10 - Hostivař

Předmět realizace: Opravy plochých střech ( asfaltové modifikované pásy )

Termín realizace: 09/2014

Objem zakázky: 259.944,- Kč

Hlavní dodavatel stavby (objednatel): U Továren I, s.r.o. – investor

Kontaktní osoba: Ondřej Krajča - správe areálů CTY

tel.: 602 211 718

mail: ondrej.krajca@cty.cz


fotogalerie opravy střešního pláště

 

 

Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova, objekt u Tyršovy školy 430/1, Praha 5 – Jinonice, rekonstrukce tělocvičny

Předmět realizace: Kompletní rekonstrukce tělocvičny + zázemí

Termín realizace: 09/2014 - 1/2015

Objem zakázky: cca 4.356.000,- Kč

Hlavní dodavatel stavby (objednatel): SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kontaktní osoba: ing. Dvořák - vedoucí projektu

tel.: 724 353 703

mail: jan.dvorak@swietelsky.cz


fotogalerie rekonstrukce tělocvičny

 

 

Stavba: Dělostřelecká kasárna – Terezín

Předmět realizace : kompletní D+M vodorovných konstrukcí, schodiště, základů a izolací

Termín realizace: 01 - 05/2015 

Objem zakázky: 1.027.833,- Kč

Hlavní dodavatel stavby (objednavatel): UNISTAV a.s.

Kontaktní osoba: Roman Latiok - hlavní stavbyvedoucí

tel.: 605 200 192

mail: roman.latiok@unistav.czfotogalerie rekonstrukce dělostřelecká kasárna

  

 

Stavba: Přestavba lékárny, Nemocnice Na Bulovce, Praha 8

Předmět realizace: kompletní rekonstrukce vč. vybavení

Termín realizace:   12/2014 - 03/2015

Objem zakázky: 5.304.024,- Kč

Hlavní dodavatel stavby (objednavatel): INTOZA s.r.o.

Kontaktní osoba: Martin Poledník - vedoucí projektu

tel.: 725 210 859

mail: martin.polednik@intoza.cz


fotogalerie přestavby lékárny nemocnice na Bulovce

 

 

 

Stavba:  Bytové domy Karlov, Kutná Hora – SO 03

Předmět realizace: D+M obkladů a dlažeb vč. hydroizolací

Termín realizace: 04/2015

Objem zakázky: 86 097,- Kč

Hlavní dodavatel stavby (objednatel):  POZEMSTAV Prostějov, a.s

Kontaktní osoba: Miroslav Janulík – stavbyvedoucí

tel.: 777 694 356

mail: janulik@pozemstav.com

 

 

Stavba:  Nemocnice na Bulovce – stavební úpravy v pavilonu č.10 – odd. kardiologie

Předmět realizace: kompletní rekonstrukce

Termín realizace: 02 - 03/2015

Objem zakázky: 494 857,- Kč

Investor: Nemocnice na Bulovce

Kontaktní osoba: ing. František Novák

tel.: 603 300 614

mail: frantisek.novak@bulovka.cz


fotogalerie realizace stavebních úprav pavilonu č.10 kardiologie

 

 

Stavba:  Podlahy K2, objekt Kavalír II., Terezín

Předmět realizace: Kompletní rekonstrukce betonových podlah

Termín realizace: 04 - 05/2015

Objem zakázky: 2 393 730,- Kč

Investor: Terezín – město změny, sdružení právnických osob

Kontaktní osoba: ing. Robert Czetmayer ( tel. 775 718 172 ), ing. David Rameš ( 724 754 150 )

mail: robert.czetmayer@projekt-terezin.cz, david.rames@projekt-terezin.cz


fotogalerie kompletní rekonstrukce betonových podlah

 

 

Stavba:  Rezidence Nikolajka Praha SO A

Předmět realizace: kompletní KZS

Termín realizace: 02 - 06/2015

Objem zakázky: cca 2 041 340,- Kč

Hlavní dodavatel stavby (objednatel):  BAK stavební společnost, a.s.

Kontaktní osoba: ing. Kainek

tel.: 603 567 403

mail: kainek@bak.cz


fotogalerie realizace kompletní KZS

 

Stavba:  RD Cholupice – III. Etapa ( 18 objektů )

Předmět realizace: kompletní D+M hrubých staveb vč. monolitických kcí

Termín realizace: 04 - 11/2015

Objem zakázky: 6 693 957,- Kč

Investor: Moravská stavební – INVEST, a.s.

Hlavní dodavatel stavby (objednatel):  Ridera Stavební, a.s.

Kontaktní osoba: Peter Vranka - stavbyvedoucí

tel.: 731 193 644

mail: vranka@ridera-stavebni.cz


fotogalerie kompletní D+M hrubých staveb vč. monolitických kcí

 

Stavba:  Rozšíření ČOV, Družec

Předmět realizace: kompletní svislé konstrukce, úpravy povrchů, hydroizolace, obklady a dlažby, fasáda, komunikace, chodníky

Termín realizace: 06 - 11/2015

Objem zakázky: 645 704,- Kč

Investor: Obec Družec

Hlavní dodavatel stavby (objednatel):  Alstap spol. s r.o.

Kontaktní osoba: Petr Chlíbek - stavbyvedoucí

tel.: 737 719 110

mail: chlibek@alstap.cz


fotogalerie rozšíření ČOV - Družec

 

Stavba:  Obytný soubor FIALKA – V Alejích, II. etapa ( bytové domy B, C a F )

Předmět realizace: kompletní provedení vnitřních omítek na objektu F3

Termín realizace: 05 - 06/2015

Objem zakázky: 391 901,- Kč

Investor: RIM ENGINEERING, spol. s r.o.

Hlavní dodavatel stavby (objednatel):  UNISTAV a.s.

Kontaktní osoba: Jiří Sedlačík - hlavní stavbyvedoucí

tel.: 604 222 128

mail: jiri.sedlacik@unistav.cz

 

Stavba:  SO 205 – Zárubní zeď km  0,417-0,605 vpravo ( tramvajová trať Liberec- Jablonec n. N. )

Předmět realizace: předláždění dlažebních kostek a kamenných/silničních obrubníků

Termín realizace: 08 – 09/2015

Objem zakázky:  468 331,- Kč

Investor: Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec n.N., a.s.

Hlavní dodavatel stavby (objednatel): AZ SANACE, a.s.

Kontaktní osoba: Petr Ujfaluši – hlavní stavbyvedoucí

tel.: 602 459 709

mail: petr.ujfalusi@azsanace.cz


fotogalerie předláždění dlažebních kostek a kamenných silničních obrubníků

 

 

Stavba: Zateplení MŠ Roztoky u Křivoklátu

Předmět realizace: zateplení obvodových stěn, tepelná izolace střešního pláště, D+M okenních a dveřních výplní, D+M krovu, střechy nad kuchyní a střešního pláště spojovacího krčku, D+M přístavby vstupu, D+M hromosvodu, klempířských a zámečnických výrobků, D+M teras a okapových chodníků

Termín realizace: 10 - 12/2015

Objem zakázky:  3 271 528,- Kč

Investor: Obec Roztoky u Křivoklátu

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Peterková - starostka

tel.: 778 546 438

mail: starosta.roztoky@gmail.com


fotogalerie zateplení obvodových stěn

Máte zájem o stavební činnost ?

Zašlete nám Vaši představu a my Vás obratem kontaktujeme.

Jméno a přijmení

Telefon

Email

Zpráva

Aktuálně realizujeme

2019 / Novostavba souboru rodinných domů „BUBA“ - Nová Chýně

2019 / Centralizace OLE (investor: Letiště Praha, a.s. , místo: Letiště Václava Havla Praha)

více o realizacích zde...

2010 – 2019 Mironstav s.r.o.   Komplexní stavební činnosti. 
Stavíme a vytváříme – průmyslové stavby, rekontrukce, rodinné a bytové domy, obnova památek, fasády a zateplovací systémy...