Komplexní stavební činnost

Zajištění dotací

Naše firma dlouhodobě spolupracuje s odborníky na zajištění dotací v oblasti stavebnictví, kteří mají přehled o aktuálních dotačních programech. 

Na základě spolupráce jsme schopni Vám aktuálně nabídnout možnosti čerpání dotací a pomoc s jejich vyřízením.

Obecný postup při zajištění dotace:

1.  Prohlídka objektu z důvodu posouzení technického stavu a toho, je-li Váš stavební záměr vhodný pro získání dotace.

2.  Odborný posudek zpracovaný oprávněnou osobou. Posudek se skládá ze dvou částí - projektové dokumentace a energetického posudku. Tento posudek si můžete zajistit sami, nebo, v případě Vašeho zájmu, jsme schopni Vám odborného projektanta zajistit.

3.  Na základě vypracovaného odborného posudku se musí projednat stavební záměr s příslušným stavebním úřadem, zpracovat krycí list technických parametrů a poté podat žádost o dotaci.

4.  Fond provede kontrolu doručené žádosti a jejích příloh. V případě rozhodnutí o poskytnutí dotace je třeba zpracovat stavební záměr dle schváleného odborného posudku.

5.  Po dokončení realizace se doloží Fondu její řádné ukončení. Vyhodnotí-li Fond žádost jako řádně, a v souladu se všemi podmínkami, zrealizovanou, uzavře se žadatelem (s Vámi) Smlouvu o poskytnutí dotace.

6.  Fond provede výplatu dotace na váš bankovní účet dle uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace.


 

Máte zájem o stavební činnost ?

Zašlete nám Vaši představu a my Vás obratem kontaktujeme.

Jméno a přijmení

Telefon

Email

Zpráva

Aktuálně realizujeme

OÚ Bratronice – revitalizace budovy Obecního úřadu

Stavba: Západní město – etapa IV.A, Praha - Stodůlky

Předmět realizace: kompletní provedení KZS ( 24 domů )

Stavba: Britská čtvrť – objekt D, Praha - Stodůlky

Předmět realizace: kompletní zateplovací systém+obklad

více o realizacích zde

2010 - 2014 Mironstav s.r.o. komplexní stavební činnost. Nabízíme široký sortiment služeb: průmyslové stavby, rekontrukce, rodinné a bytové domy, obnova památek, fasády a zateplovací systémy...